O mně

Radek Pernica

O mně

Radek Pernica - Lektor

Radek Pernica

Lektor, kouč, konzultant

Vystudoval jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Katedru Andragogiky a personálního řízení.

Absolvoval jsem sebezkušenostní výcvik ve skupinové analýze (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii).

Mám výcvik v koučování dle standardů ICF.

Points of You® Certified Expert.

Jsem certifikovaným lektorem ILM (Insitute of Leadership & Management).

Pracoval jsem jako skupinový a individuální terapeut v psychoterapeutické komunitě se zaměřením na osoby závislé na návykových látkách.

Působil jsem jako HR manažer/ředitel v oborech textilní výroba, IT, bankovnictví.

Od roku 2005 pracuji na volné noze jako lektor, kouč, konzultant, facilitátor.

Mluvím česky a anglicky.

Jsem certifikovaný bartender, barista. Hodně čtu, vychutnávám skotskou Islay single malt whisky, hraju basket a vášnivě poslouchám rozhlasové hry.

Žiji v Mladé Boleslavi se svou ženou, psem a 3 dětmi… prozatím.

Fakta

0000+
hodin tréninku, koučinku
0000+
účastníků
0+
firem
Co dělám

Školení a konzultace

Co dělám

Manažerské dovednosti

 • Základy vedení lidí (Becoming a Manager)
 • Hodnocení a rozvoj zaměstnanců (vedení hodnotících rozhovorů)
 • Náročné manažerské rozhovory (disciplinární, propouštěcí, motivační…)
 • Přijímací rozhovory pro manažery
 • Vedení týmu a týmová spolupráce
 • Vedení vzdálených týmů
 • Řízení a facilitace porad
 • Řízení a zvládání změn
 • Motivace a demotivace zaměstnanců
 • Koučování pro manažery
 • Personální dovednosti manažera (od získávání zaměstnanců k propouštění)

POINTS OF YOU

 • Certifikované výcviky L1 a L2 v Points of You®
 • Manažerské a leadership programy založené na Points of You®
 • 3 hodinové až dvoudenní specifické tréninky a workshopy s využitím Points of You® metodologie a nástrojů

Komunikační dovednosti:

 • Základní komunikační dovednosti
 • Argumentace a vyjednávání
 • Asertivita, řešení konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Facilitace a moderace skupin/týmů
 • Zvládání náročných komunikačních partnerů
 • Prodejní dovednosti

Osobní rozvoj:

 • Sebepoznání a seberozvoj
 • Time Management
 • Stress Management
 • Train the trainer

HR Témata:

 • Personální strategie a politika
 • Personální plánování & controlling
 • Získávání a výběr, personální marketing
 • Adaptace, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Firemní kultura a její rozvoj
 • Konzultační dovednosti (HR Business Partnering)
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Koučování pro personalisty

Individuální koučink a/nebo mentoring zaměstnanců či klíčových specialistů; koučink, mentoring a shadowing line & středního managementu; koučink pro senior management.

 • Solution Focused Coaching - transakční koučink
 • Value Focused Coaching - transformační koučink
 • Využívání NLP přístupu
 • Vizualizační nástroje, práce s koučovacími kartami Points of View
 • Týmové konstelace

Moderace & facilitace projektů témat specifických pro klienta, workshopy na míru potřeb týmu, oddělení, divize, projektu.

Konzultant v oblastech:

 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Systémy hodnocení, performance management, odměňování
 • Personální plánování, kompetenční modely
 • Kariérové poradenství
Jak to dělám

Metodika, formy, procesy

Jak to dělám

Vzdělávací a rozvojové programy vytvářím společně se zadavatelem se záměrem pomoci klientům nalézt nejefektivnější cesty, jak uvolnit a rozvinout potenciál pracovníků a jak motivovat a rozvíjet klíčové či talentované zaměstnance/manažery.

Náhled

Dodavatel, zadavatel i účastník vnímají důvody, kontaxt a důležitost rozvíjené oblasti.
Nástroje: identifikační schůzka; analýza rozvojových potřeb; rozhovory s klíčovými účastníky.

Motivace

Úroveň ochoty investice času, energie a zdrojů do rozvoje
Nástroje: pre-work; úvodní WS atd.

Kompetence

Posilování kompetencí, které jsou přítomny směrem k žádoucímu stavu dle kompetenčního modelu; rozvoj nových kompetencí.
Nástroje: trénink, školení, facilitace, WS, koučink, mentorink, dril...

Reálná praxe

Rozvoj je zaměřen na reálné situace a podmínky. Propojení s postupy a firemní kulturou zadavatele.
Nástroje: modelové situace, case studies, práce se systémy zadavatele, follow-ups.

Vlastní zodpovědnost

Přesah investice do rozvoje do samotné práce; dopady vlivů na výsledky jednotlivce, týmů i společnosti; zaměření pozornosti na další rozvoj. Osobní a profesní růst.
Nástroje: Executive Coaching, follow-ups.

Při identifikační schůzce u klienta zjišťuji jeho požadavky a potřeby. Následně pak vytvořím vzdělávací nebo rozvojový program, včetně případových studií a modelových cvičení, vycházejících z reálií prostředí klienta a jeho firemní kultury. Aplikuji v programech andragogické zásady a dle tématu a zkušenosti účastníků je prolínám s heutagogickým přístupem jako např. plná participace účastníků na vlastním rozvoji, učení se v kontextu, seberozvojové aktivity, U-learning a User-generated content.

V důsledku toho se lépe podaří převést nové poznatky do praxe. Základní premisou je trénink na základě zážitku, pochopení principů, objevování souvislostí a vytváření vlastních akčních cílů a možností využití nově nabytých poznatků, zkušeností a dovedností v praxi.

Využívám interaktivních forem učení a v mých tréninzích naleznete tyto metody:

 • Facilitovaná výměna zkušeností účastníků mezi sebou
 • Praktický nácvik konkrétních dovedností spolu s rozvojem verbální i neverbální komunikace
 • Řešení modelových situací (obecných situací či vytvořených na míru potřebám cílové skupiny klienta), následný videotrénink s videorozborem
 • Simulace obtížných a problematických situací
 • Řešení případových studií
 • Zpětná vazba lektora, podpora zpětné vazby ostatních účastníků
 • Individuální cvičení, práce ve dvojicích a skupinách
 • Týmové hry, manažerské hry
 • Interaktivní výklad lektora, řízená diskuse s účastníky
 • Autodiagnostika - využití dotazníků
 • Práce se studijními materiály

Klíčovým aspektem je udržení podílu praktických (interaktivních forem) a teoretických poznatků formou výkladu v poměru 75/25.

Co jsem dělal

Výběr z referencí posledních let

Co jsem dělal

Ahold

FMCG, rozvojové programy týmové spolupráce

AkzoNobel Coatings

Chemický průmysl, Trénink projektového řízení a řízení změn, Sales Coaching&Shadowing

AXA

Finance, pojišťovnictví: série tréninků v rámci manažerské akademie pro senior management, moduly: Performance Management, Vedení týmů, Manažerské dovednosti, Remotivace týmů, Stress Management a WLB, Leading Remote Teams, Individuální koučink, Výcvik HR v koučovacím přístupu; Speedy trainings

BJS Czech, BJS Components

Výroba nábytku, Tréninkové programy pro vedoucí výrobní pracovníky (supervizoři, team leadeři); stínování a workshopy vedoucích produkcí

BridgeStone

Auto and Truck parts, Sales Shadowing

Casablanca INT

IT/IS, rozvojové programy pro specialisty a vedoucí pracovníky

Česká Televize

Média, Tréninky manažerských dovedností,  Řízení změn, týmová spolupráce, Train the Trainer, Leadership, Komunikační dovednosti, WS spolupráce NM a OTN, Facilitace skupinové práce pro HR, Koučování pro HR (7 denní intenzivní rozvojový program)

České radiokomunikace

IT/IS/TELCO, komplexní zajištění programu HR MIX pro střední management společnosti

Economia

Média: rozvojový program Becoming a Manager

E.ON

Energetika, trénink komunikačních dovedností napríč společností

Komerční Banka

Finance, Tréninky "Řízení změn"

CGI IT Czech

IT/IS, tréninky hodnotících rozhovorů, Vedení přijímacího rozhovoru

Magistrát města Hradec Králové

Státní správa a samospráva, tréninky komunikačních dovedností týmové spolupráce, proklientského jednání

Makro Cash and Carry

FMCG, rozvojové programy prezentačních dovedností, Time&Stress Management

MB-Tech Bohemia

Konstrukce, projekce, automotive, série programů pro pracovníky společnosti, Individuální koučink

Merck

Farmacie, moderace a facilitace řešitelských porad, prezentační dovednosti

Mubea

Automotive, realizace komplexních tréninků pro střední management (JUMP) a team leadery, facilitované workshopy, on-job training, individuální koučink

NET4GAS

Energetika, program rozvoje manažerských a soft skills „PANDA“, I., II., III.

Pilsen Steel

Výroba, slévárenství, Komplexní program vzdělávání mistrů

Pražská Plynárenská

Energetika, Realizace tréninků v oblasti Time management, komunikační dovednosti, týmová spolupráce, Individuální koučink.

ReiffeisenBank

Finance, prodejní dovednosti I. a II. pro SME, rozvojový program „Komunikace s interními zákazníky“

Summit Media

IT, realizace WS a tréninků pro vyšší a střední management, Koučink a individuální konzultace.

Škoda Auto

Automotive, Individuální a týmový koučink

Tivall

Výroba, potravinářství, vícemodulový program rozvoje liniového managementu

Ústav Jaderného Výzkumu

Energetika, facilitace, konzultace, workshopy a tréninky v oblasti změn systému hodnocení a odměňování, workshopy pro vrcholový management ve změnách firemní kultury a firemních hodnot, tréninky soft skills pro vybrané pracovníky

Vodafone

Telco, tréninky Points of You, školení zpětné vazby, manažerský program Leadership Essentials Advanced

Výzkumný ústav zkušební a letecký

Rozvojový program pro Top management

VZP

Zdravotnictví, 17 denní program pro personalisty, program HR Business Partner, trénink poskytování zpětné vazby

Klienti

Klienti

Doporučení